[ Produkty: ... ]

Adam Marszałek

Sortuj według:

Lista kategorii

Marek Sokołowski - W lustrze mediów

Marek Sokołowski - W lustrze mediów

42,00 zł
38,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 4,00 zł

Problematyka dotycząca wizerunku wybranych subkultur oraz grup społecznych i zawodowych ukazana w lustrze mediów

Szczegóły produktu...


Agnieszka Jaworska - Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej prasie studenckiej, we wspomnieniach i w drukach ulotnych lat osiemdziesiątych XX wieku

Agnieszka Jaworska - Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej prasie studenckiej, we wspomnieniach i w drukach ulotnych lat osiemdziesiątych XX wieku

28,00 zł
25,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,00 zł

Ruch Pomarańczowa Alternatywa jest niezwykłym zjawiskiem lat 80. XX w. To społeczny fenomen wśród licznych inicjatyw studenckich.

Szczegóły produktu...Jarosław Wypyszyński - Analiza zjawiska prostytucji w Poznaniu

Jarosław Wypyszyński - Analiza zjawiska prostytucji w Poznaniu

27,00 zł (5% VAT)

W przypadku publikacji Jarosława Wypyszyńskiego mamy do czynienia z pracą znakomitą, wyróżniającą się in plus na tle literatury przedmiotu – tak rozległością zebranych faktów, jak i rodzajem - konsekwentnie przy tym stosowanej – perspektywy socjoekonomicznej, która w innych pracach poświęconych zjaw

Szczegóły produktu...


Jerzy Ładyka - O kulturowej tożsamości lewicy w Polsce

Jerzy Ładyka - O kulturowej tożsamości lewicy w Polsce

19,00 zł (5% VAT)

Książka zawiera dwie warstwy tekstu. W jednej przedstawiona jest droga indywidualnego kształtowania się postawy ideowej w oparciu o fragmenty wspomnień z czasów okupacji i wczesnych lat powojennych. Drugą stanowią szkice publicystyczne poświęcone krytycznej analizie poglądów myślicieli, których twór

Szczegóły produktu...Mariusz Snopek - Tatuaż. Element współczesnej kultury

Mariusz Snopek - Tatuaż. Element współczesnej kultury

48,00 zł (5% VAT)

Autor charakteryzuje zjawisko tatuażu w szerokim spektrum, a także omawia stereotypy związane z tym procederem. [..] Podział na tatuaż artystyczny, więzienny i amatorski jest uzasadniony. Pytanie - czy tatuaż to moda, pasja czy przymus? - jest przez autora właściwie postawione. Całość tekstu stanowi

Szczegóły produktu...


Zbigniew Wiktor, Mieczysław Rakowski - Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie

Zbigniew Wiktor, Mieczysław Rakowski - Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie

38,00 zł (5% VAT)

Prezentowana praca przedstawia analizę warunków i przesłanek głównie najnowszego etapu rozwoju sytuacji międzynarodowej,

Szczegóły produktu...Radosław Antonów - Za wolnością przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów

Radosław Antonów - Za wolnością przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów

42,00 zł
38,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 4,00 zł

Okres burzliwych przemian ustrojowych. społecznych i gospodarczych sprzyja powstaniu i rozwojowi wszelkich ruchów politycznych. w tym również o nastawieniu zabawowy a zwłaszcza ekstremistycznym. W powojennej Polsce tego rodzaju ruchy ukształtowały się na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Dosz

Szczegóły produktu...


Marcin Pełka - Nietzsche. Życie, poglądy, wpływy

Marcin Pełka - Nietzsche. Życie, poglądy, wpływy

33,00 zł (5% VAT)

Dla wszystkich szukających kompetentnego, a przy tym syntetycznego przewodnika po wzmiankowanej w tytule tematyce jest to zarówno zadowalające źródło, jak i punkt wyjścia do dalszych, tj. pogłębionych, analiz i studiów nad myślą F. Nietzschego. Na uwagę zasługują także – podnoszące w znacznej mierze

Szczegóły produktu...red. Wiesław Wacławczyk, Krzysztof Żarna - Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości

red. Wiesław Wacławczyk, Krzysztof Żarna - Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości

35,00 zł (5% VAT)

Miniony wiek był przede wszystkim okresem dwóch reżimów totalitarnych: nazizmu w Trzeciej Rzeszy oraz stalinizmu w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale też i konfliktów etnicznych w Afryce i na Bałkanach. Licznym wojnom i konfliktom towarzyszyła eksterminacja ludności cywilnej na niesp

Szczegóły produktu...


Robert Kuśnierz - Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933)

Robert Kuśnierz - Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933)

32,00 zł (5% VAT)

Niniejsza praca jest pierwszą w historiografii polskiej próbą ukazania dziejów Ukrainy Radzieckiej w omawianym okresie. Studium składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym omówiona została walka o niepodległość Ukrainy, opanowanie jej przez bolszewików i pierwsze lata sprawowania przez nich władzy.

Szczegóły produktu...red. Katarzyna Kulpińska - Młody plakat polski 2000–2010 / Young Polish Poster 2000–2010

red. Katarzyna Kulpińska - Młody plakat polski 2000–2010 / Young Polish Poster 2000–2010

33,00 zł (5% VAT)

Niniejsza publikacja poświęcona jest polskiemu plakatowi pierwszej dekady XXI w. w kontekście przewartościowań i przemian w obszarze współczesnego projektowania graficznego. Podjęte zostały próby określenia kondycji i statusu polskiego plakatu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-

Szczegóły produktu...


Michał Piotr Pręgowski - Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci

Michał Piotr Pręgowski - Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci

34,00 zł (5% VAT)

Książka Zarys aksjologii internetu jest pierwszą tak obszerną i systematyczną analizą internetu z punktu widzenia socjologii norm i wartości. Znaczna część życia społecznego na naszych oczach przenosi się do środowiska sieciowego – a wraz z tą transgresją zostały tam przeniesione wszystkie kwestie j

Szczegóły produktu...Marcin Michalak - Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej

Marcin Michalak - Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej

41,00 zł (5% VAT)

Książka porusza problem obecności muzyki rockowej w świadomości współczesnej młodzieży gimnazjalnej ujętej w trzech obserwowalnych wymiarach, takich jak: preferencje muzyczne, percepcja muzyki rockowej oraz wiedza na jej temat. Zawarte w monografii wyniki badań ujawniają dużą skalę zainteresowania r

Szczegóły produktu...


red. Jacek Knopek - Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej

red. Jacek Knopek - Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej

29,00 zł (5% VAT)

Wzmożone aktualnie zainteresowanie regionem latynoamerykańskim, jakie odnotować można we współczesnym świecie – zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej – skłoniło toruńskie środowisko naukowe do przybliżenia Czytelnikowi problemów nękających ten interesujący pod wieloma względami region świ

Szczegóły produktu...red. Jacek Knopek, Michał Drgas - Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej

red. Jacek Knopek, Michał Drgas - Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej

29,00 zł (5% VAT)

Problemy społeczne regionu latynoamerykańskiego znalazły odzwierciedlenie w mniejszych studiach, których autorami są zarówno pracownicy naukowi zajmujący się kwestiami półkuli zachodniej, jak też studenci lub absolwenci uczelni, którzy w swych doświadczeniach akademickich bądź życiowych byli obecni

Szczegóły produktu...


Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne  (red.) Monika Grochalska, Wiktor Sawczuk

Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne (red.) Monika Grochalska, Wiktor Sawczuk

31,00 zł (5% VAT)

Książka dotyczy jednego z bardziej interesujących, a jednocześnie kontrowersyjnych tematów podejmowanych w naukach społecznych.

Szczegóły produktu...Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu (red.) Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska

Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu (red.) Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska

35,00 zł (5% VAT)

Czy w kulturze nowoczesnej mit w zawężającym i rozszerzającym znaczeniu tego pojęcia zachowuje pełnię swej wielowymiarowej tożsamości, czy też traci część swojej istoty i swoich funkcji przekształcając się w formy mitopodobne i mitopochodne? Próbę naświetlenia niektórych z wyszczególnionych powyżej

Szczegóły produktu...


Haesung Lee - Kapitalizm konfucjański. Koreańska droga rozwoju

Haesung Lee - Kapitalizm konfucjański. Koreańska droga rozwoju

33,00 zł (5% VAT)

Publikacja ta jest interesującą monografią dotyczącą przeobrażeń ekonomicznych Azji Wschodniej. Stanowi także pewne novum na polskim rynku wydawniczym. Jej wyjątkowość to przede wszystkim interdyscyplinarne podejście.

Szczegóły produktu...Marek Kawa - Ten, który toczy nasze dusze i ciała...Robak i robactwo w kulturze i literaturze

Marek Kawa - Ten, który toczy nasze dusze i ciała...Robak i robactwo w kulturze i literaturze

39,00 zł (5% VAT)

W książce uderzają ogromna erudycja jej autora, przywołującego setki tekstów, często mało znanych, napisanych w różnych epokach pod różnymi szerokościami geograficznymi,

Szczegóły produktu...


Indygenizacja chińskiej socjologii w XX wieku -  (red.) Zheng Hangsheng, Wang Wanjun

Indygenizacja chińskiej socjologii w XX wieku - (red.) Zheng Hangsheng, Wang Wanjun

35,00 zł (5% VAT)

Książka stanowi niezwykle ciekawy przegląd chińskiej socjologii z nowej perspektywy teorii i praktyki dostosowania światowej socjologii do chińskich warunków. Prezentuje usystematyzowane podejście do indygenizacji, czyli ulokalnienia, socjologii.

Szczegóły produktu...


Wyświetl #  
Wyniki 41 - 60 z 106

Polecane produkty

Piotr Winczewski - Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821 - 1939

Piotr Winczewski - Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821 - 1939

35,00 zł
31,50 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,50 zł Publikacja przedstawia opisy zapomnianych dziś, lecz nadal potencjalnie przydatnych gier i zabaw ruchowych dla dzieci – ponad sto zabaw i gier opublikowanych w polskojęzycznych podręcznikach w latach 1821-1939.


Praca zbiorowa - Krew

Praca zbiorowa - Krew

49,90 zł
46,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,90 zł Antologia komiksu kobiecego


Steve Sem-Sandberg - Wybrańcy

Steve Sem-Sandberg - Wybrańcy

49,90 zł
46,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,90 zł Wiedeń, czasy II wojny światowej. Na terenie ośrodka dla umysłowo chorych zostaje utworzony zakład opiekuńczo-wychowawczy, Spiegelgrund. Ci, dotknięci najdotkliwszym kalectwem i najcięższymi chorobami, znikają za drzwiami pawilonów numer 15 i 17. Nieoficjalnie znajdują się tam również tacy, których


Gilles Kepel - Arabska droga cierniowa. Dziennik 2011-2013

Gilles Kepel - Arabska droga cierniowa. Dziennik 2011-2013

45,00 zł (5% VAT) „Arabska droga cierniowa” to książka o arabskiej Pasji, z całym bogactwem dwuznaczności kryjących się w tym pojęciu. Zestawiając obserwacje z podróży w latach 2011–2013 z doświadczeniami


Susan George - Czyj kryzys, czyja odpowiedź?

Susan George - Czyj kryzys, czyja odpowiedź?

30,00 zł
27,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,00 zł Susan George łączy radykalizm krytyki i pragmatyczne poszukiwanie wyjścia z kryzysu, w jakim pogrążył się kapitalizm.


Mary Norton - Pożyczalscy idą w świat

Mary Norton - Pożyczalscy idą w świat

37,90 zł
34,40 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,50 zł Dalszy ciąg przygód rodziny Pożyczalskich – maleńkich istot, które „pożyczają” od Człowieka wszystko, czego potrzebują, ale za nic nie chcą być przez niego widziane...


Janusz Korczak - Pamiętnik i inne pisma z getta

Janusz Korczak - Pamiętnik i inne pisma z getta

39,00 zł
35,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 4,00 zł Pamiętnik przedstawia nie tylko bieżące wydarzenia z życia Domu Sierot i warszawskiego getta, Korczak dokonuje w nim także przeglądu swojego życia, wraca do czasów dzieciństwa i młodości. Najbardziej wstrząsające są ostatnie refleksje Korczaka, który wie już, że wysiedlenie z getta jest nieuchronne.


red. Elżbieta Kolasińska - Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne

red. Elżbieta Kolasińska - Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne

35,00 zł
32,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,00 zł „W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zarazem bardzo aktualne dwa wiodące zagadnienia dotyczące współczesnej pracy i jej kontekstu, formalnego i nieformalnego.


Eric Hobsbawm - Wiek imperium: 1875 - 1914

Eric Hobsbawm - Wiek imperium: 1875 - 1914

49,90 zł
46,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,90 zł Epoka sytości, a zarazem czas gospodarczego kryzysu i społecznych niepokojów. Szczyt potęgi europejskiej burżuazji przypadający na lata tryumfów socjalistów z powodzeniem szturmujących bramy parlamentów


Max Weber - Etyka protestancka i duch kapitalizmu

Max Weber - Etyka protestancka i duch kapitalizmu

40,00 zł
37,00 zł (5% VAT)
Taniej o : 3,00 zł Książka Maxa Webera Etyka protestancka i duch kapitalizmu należy już do klasyki badań społecznych.


Wszytkie kategorie