[ Produkty: ... ]

 

Regulamin

Informacje Ogólne
Pkt.1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy działający pod adresem www.bractwotrojka.pl, prowadzonym przez firmę Bractwo Trojka Maciej Hojak z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Poznaniu pod numerem 54898/2007, NIP 782-1477-422, Regon 300661815.
Dane kontaktowe:

Adres
ul. Fredry 5/3A
61-701 Poznań
Numer rachunku bankowego M-Bank:
41114020040000320248573473
Telefon: 696-965-195
E-mail:
Pkt.2
Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
Pkt.3
Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.bractwotrojka.pl
Pkt.4
Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów na stronie internetowej nie obejmują kosztów przesyłki.
Pkt.5
Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy wprowadzaniu i aktualizacjach informacje zawarte na stronie www.bractwotrojka.pl, nie mogą być (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.
Pkt.6
Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i przecen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
W działach Tania książka oraz Antykwariat znajdują się książki używane lub z wadami. Zniszczenia oraz uszkodzenia w takim przypadku są opisane przy danym produkcie. Użytkownik zamawiając te pozycje akceptuje zgodność  towaru ze stanem faktycznym. Doradzamy jednak kontakt mailowy lub telefoniczny w sprawie szczegółowego opisu stanu produktów.

Zamówienia i Dostawa

Pkt.7
Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Pkt.8
Zamówienia można składać codziennie przez cały rok, chyba że na stronie internetowej www.bractwotrojka.pl pojawi się informacja o czasowym wstrzymaniu przyjmowania zamówień.
Pkt.9
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i potwierdzenie formularza "Zamówienie" znajdującego się na stronie www.bractwotrojka.pl.

Pkt.10
Składający zamówienie zwany dalej Użytkownikiem jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie".

Pkt.11
Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on generowaną automatycznie odpowiedź z serwisu www.bractwotrojka.pl potwierdzającą złożenie zamówienia. Zamówienie posiada wówczas status "Oczekujące".

Pkt.12
O przyjęciu zamówienia do realizacji i zarazem o zawarciu umowy pomiędzy oboma stronami ( pomiędzy Zamawiajacym a Sprzedającym) Użytkownik zamówienia zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną, na podany przez siebie, w formularzu "Zamówienie" adres e-mail. Zamówienie posiada wówczas status "Potwierdzone". Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia  może oznaczać, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji z powodu braku danego towaru w magazynie. W takim wypadku prosimy o kontakt na adres e-mail  lub telefon 696-965-195.
Pkt.13
Sklep internetowy pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, według zaznaczonej przez Użytkownika w formularzu "Zamówienie" metody wysyłki. Koszt przesyłki oraz koszt towaru są w formularzu zamówienia osobno podane.
Pkt.14
Zamówienie jest realizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Użytkownika. Najczęściej jednak staramy sie je realizować szybciej.
Pkt.15
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. Jeżeli wystąpią  braki w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu, powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Pkt.16
Każda transakcja dokumentowana jest standardowo za pomocą rachunku oraz paragonu fiskalnego. W przypadku wpisania w formularzu "Zamówienie" numeru NIP, do zamówienia załączona zostanie faktura VAT.
Pkt.17
Preferowaną formę płatności wybiera Użytkownik w formularzu "Zamówienie". Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a) poprzez przesyłkę pobraniową, płatną przy odbiorze u kuriera.
b) osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną.
c) w formie przedpłaty przelewem na numer rachunku bankowego Bractwo Trojka Maciej Hojak nr. konta 41114020040000320248573473
Pkt.18
Standardowe wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski. Ewentualną wysyłkę poza granicę Polski uzgadniamy  poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
                                                                                                                        
 

Zwroty i reklamacje

Pkt.19
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
Użytkownicy naszego Sklepu bez podania przyczyny, w ciągu 21 dni (według ustawy obowiazuje 14 dni, sklep internetowy www. bractwotrojka.pl przedłuża ten termin do 21 dni) od daty otrzymania przesyłki, mają prawo do zwrotu zakupionego w naszym sklepie towaru wraz z kosztami przesyłki. Użytkownik chcący odstąpić od umowy proszony jest o wysłanie do nas drogą mailową lub podczas rozmowy telefonicznej,  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie  wystarczy by zawierało imię i nazwisko Użytkownika oraz sformuowanie iż odstępuje od umowy.
Pkt.20
Procedura zwrotu towaru:

a) Po dostarczeniu przesyłki zamawiającemu Użytkownikowi doradzane jest sprawdzenie zgodności odbieranego towaru z zamówieniem oraz jego stanu.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem.

b) Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sprzedawca.

c) Nie przyjmujemy przesyłek zwracających towar wysyłanych do nas za pobraniem.

d) W zależności od woli Użytkownika nastąpi zwrot należności na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym. Należność zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.


Pkt.21

Zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku ewentualnych reklamacji za towar niezgodny z zamówieniem należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym www.bractwotrojka.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ( namiary kontaktowe podane w pnkt.1  niniejszego regulaminu). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

Pkt.22

Produkt uszkodzony wymieniamy na inny, pełnowartościowy oraz ponosimy koszty wysyłki, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zwracamy Użytkownikowi równowartość ceny produktu oraz kosztów wysyłki.  Oferujemy mu inny, dostępny w sklepie produkt do wyboru lub po konsultacji i za zgodą  Użytkownika obniżamy cenę produktu, a wynikajacą z tego powodu różnice w cenie zwracamy. Formę w jaki sposób ma być dokonane zadośćuczynienie za wadliwy towar określa Użytkownik.

                                                                                                                                                                                             Pkt.23

Użytkownik zostanie poinformowany o przysługujacych mu prawach, a w szczególności o możliwościach rezygnacji z umowy bez podania przyczyny oraz reklamacjach za towar niezgodny z zamówieniem Użytkownika, drogą mailową podczas potwierdzenia przez sklep interntowy www.bractwotrojka.pl przyjęcia zamówienia do realizacji oraz w formie wydruku w wersji papierowej,  dołączonego do wysyłanego towaru.

Informacje pozostałe

Pkt.24
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
Pkt.25
Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Użytkownik księgarni ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w księgarni oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

                                                                                                                                                                                              Pkt.26

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bractwotrojka.pl
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.                                        

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Bractwo Trojka Maciej Hojak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 5/3a zarejestrowanej pod numerem REGON: 300661815, NIP. 782-14-77-422 (dalej „My”, „Trojka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.bractwotrojka.pl (dalej „księgarnia internetowa”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres mailowy:  bractwotrojka@gmail.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w naszej księgarni internetowej, a także później, w związku z zakupami dokonanymi przez Ciebie w naszej księgarni internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez „Trojkę”?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, w tym do:

  • Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Trojki, i realizacji składanych przez Ciebie zamówień oraz płatności elektronicznych, w tym: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, a w przypadku konta firm: adres email, telefon oraz informacje o firmie, jej nr NIP i adresie;

  • Rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

  • W razie wyrażenia oddzielnej i dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Trojki Newslettera.  zgoda ta nie ma żadnego wpływu na realizacje przez Trojkę swych zobowiązań. adres email, który powierzasz Trojce, będzie przetwarzany przez Trojkę również w celu przekazywania informacji o naszej księgarni, wydawnictwie, ofercie i promocjach. Zgoda na to może być cofnięta przez Ciebie w każdym czasie – wystarczy napisać mail z żądaniem wypisania z Newslettera na adres: bractwotrojka@gmail.com

  • Mając na uwadze powyższe postanowienia Polityki prywatności, wyżej wskazane dane osobowe tj. Twoje imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, a w przypadku firm: adres email, telefon oraz informacje o firmie, jej adresie,  będą  udostępniane firmie transportowej : w celu dostarczenia przesyłki.

  • Będą udostępniane platformie płatniczej firmie transferuj.pl lub platformie internetowej mbank.pl oraz w przypadku opcji zamówienia z płatnością przy odbiorze przesyłki firmie Poczta Polska S.A. w celu zrealizowania płatności za dokonane zamówienie.

  • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów fiskalnych, podatkowych i rachunkowych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Trojka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Trojkę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług za pośrednictwem naszej księgarni internetowej oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów na platformie w domenie bractwotrojka.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Trojkę złożonego przez Ciebie zamówienia.

Jakie masz uprawnienia wobec Trojki w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

Uaktualnienie danych, uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania jest możliwe po napisaniu maila z takim żądaniem na adres: bractwotrojka@gmail.com

Usunięcie danych z konta jest możliwe pod warunkiem, że na koncie nie znajdują się zamówienia w realizacji – w tym celu prosimy napisać mail z żądaniem usunięcia danych na adres: bractwotrojka@gmail.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz na to zgody lub do 10 lat od ostatniej Twojej aktywności na stronie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Co robimy, by zabezpieczyć Twoje dane?

Trojka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Twoje lub innej osoby fizycznej korzystającej z naszej księgarni internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i księgarni internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Trojkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Ty lub inna osoba fizyczna korzystająca z naszej księgarni internetowej nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności radzimy zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą tylko przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku wysyłki Twojego zamówienia do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Trojka nie wykorzystuje Twoich danych do oceny informacji o Tobie, do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Dane te nie są udostępniane żadnym innym firmom i osobom prywatnym w celach komercyjnych ani rozpowszechniane na użytek osób trzecich. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku Użytkowników, którzy wybrali opcję "newsletter".

 

Wszytkie kategorie