[ Produkty: ... ]

Murray Bookchin "Przebudowa społeczeństwa"

Kryzys ekologiczny, który sprawia że coraz bardziej realnym staje się radykalne obniżenie zdolności życia na naszej planecie albo jego zagłada, powoduje również próby przeciwdziałania tym tendencjom. Na całym globie rodzi się potężny ruch ekologiczny. Bookchin, analizuje różne jego nurty, i stawiane przez nie postulaty z perspektywy radykalnej krytyki politycznej. Czy możliwe jest zażegnanie niebezpieczeństwa, bez zniszczenia hierarchicznych instytucji współczesnego kapitalizmu? Czy możliwa jest autentyczna „przebudowa społeczeństwa”, bez uwzględnienia kwestii środowiska, w którym żyje człowiek? Autor na oba pytania odpowiada przecząco, kreśląc wizję „społecznej ekologii ”, która „wzywa nie tylko do stworzenia społeczeństwa wolnego od hierarchii i hierarchicznej mentalności, ale również etyki, która umiejscawia człowieka w naturze jako czynnik sprawiający, że jego ewolucja - społeczna i naturalna - staje się w pełni samoświadoma oraz czyni go maksymalnie wolnym w swojej zdolności do czynienia ewolucji racjonalną w zaspokajaniu potrzeb ludzi i innych istot”.
Komentarze

Kod antysapmowy Odśwież

Wszytkie kategorie