[ Produkty: ... ]

Odmowa Pracy - zbiór tekstów

Odmowa Pracy to zbiór tekstow napisanych przez włoskich działaczy robotniczych. Podczas gorących lat 60. i 70., przez Włochy przetoczyły się największe walki społeczne powojennej Europy, a wraz z nimi zmienił się charakter radykalnej polityki wyzwolenia. Robotnicza, oddolna perspektywa stała się wtedy podstawą autonomicznych działań szerokich kręgów społecznych. Zwrot w stronę samoorganizacji, akcji bezpośredniej oraz krytyka autorytaryzmu społeczeństw kapitalistycznych ukształtowały tzw. Autonomię Robotniczą. W ruchu tym skupiają się szczególne tendencje rozwijane przez kolejne dekady i jako taki jest on europejskim poprzednikiem alterglobalizmu. Autonomiści podkreślają wagę lokalnych walk toczonych przez grupy wykluczonych i łączą je z ich globalnym wymiarem. W takim ujęciu motorem zmiany społecznej, a przez to centralnym punktem odniesienia staje się codzienny opór.

Wszytkie kategorie