[ Produkty: ... ]

Regulamin

Informacje Ogólne

Pkt.1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy działający pod adresem www.bractwotrojka.pl, prowadzonym przez firmę Bractwo Trojka Maciej Hojak z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Poznaniu pod numerem 54898/2007, NIP 782-1477-422, Regon 300661815.

Dane kontaktowe:

Adres
ul. Fredry 5/3A
61-701 Poznań
Numer rachunku bankowego M-Bank:
41114020040000320248573473
Telefon: 696-965-195
E-mail:


Pkt.2
Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Pkt.3
Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.bractwotrojka.pl

Pkt.4
Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów na stronie internetowej nie obejmują kosztów przesyłki.

Pkt.5
Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy wprowadzaniu i aktualizacjach informacje zawarte na stronie www.bractwotrojka.pl, nie mogą być (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

Pkt.6
Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i przecen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
W działach Tania książka oraz Antykwariat znajdują się książki używane lub z wadami. Zniszczenia oraz uszkodzenia w takim przypadku są opisane przy danym produkcie. Użytkownik zamawiając te pozycje akceptuje zgodność  towaru ze stanem faktycznym. Doradzamy jednak kontakt mailowy lub telefoniczny w sprawie szczegółowego opisu stanu produktów.

 

Zamówienia i Dostawa

Pkt.7
Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pkt.8
Zamówienia można składać codziennie przez cały rok, chyba że na stronie internetowej www.bractwotrojka.pl pojawi się informacja o czasowym wstrzymaniu przyjmowania zamówień.

Pkt.9
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i potwierdzenie formularza "Zamówienie" znajdującego się na stronie www.bractwotrojka.pl.

Pkt.10
Składający zamówienie zwany dalej Użytkownikiem jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie".

Pkt.11
Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on generowaną automatycznie odpowiedź z serwisu www.bractwotrojka.pl potwierdzającą złożenie zamówienia. Zamówienie posiada wówczas status "Oczekujące".

Pkt.12
O przyjęciu zamówienia do realizacji i zarazem o zawarciu umowy pomiędzy oboma stronami ( pomiędzy Zamawiajacym a Sprzedającym) Użytkownik zamówienia zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną, na podany przez siebie, w formularzu "Zamówienie" adres e-mail. Zamówienie posiada wówczas status "Potwierdzone". Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia  może oznaczać, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji z powodu braku danego towaru w magazynie. W takim wypadku prosimy o kontakt na adres e-mail  lub telefon 696-965-195.

Pkt.13
Sklep internetowy pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, według zaznaczonej przez Użytkownika w formularzu "Zamówienie" metody wysyłki. Koszt przesyłki oraz koszt towaru są w formularzu zamówienia osobno podane.

Pkt.14
Zamówienie jest realizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Użytkownika. Najczęściej jednak staramy sie je realizować szybciej.

Pkt.15
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. Jeżeli wystąpią  braki w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu, powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Pkt.16
Każda transakcja dokumentowana jest standardowo za pomocą rachunku oraz paragonu fiskalnego. W przypadku wpisania w formularzu "Zamówienie" numeru NIP, do zamówienia załączona zostanie faktura VAT.

Pkt.17
Preferowaną formę płatności wybiera Użytkownik w formularzu "Zamówienie". Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a) poprzez przesyłkę pobraniową, płatną przy odbiorze u kuriera.
b) osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną.
c) w formie przedpłaty przelewem na numer rachunku bankowego Bractwo Trojka Maciej Hojak nr. konta 41114020040000320248573473


Pkt.18
Standardowe wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski. Ewentualną wysyłkę poza granicę Polski uzgadniamy  poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
                                                                                                                        
 

Zwroty i reklamacje

Pkt.19
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
Użytkownicy naszego Sklepu bez podania przyczyny, w ciągu 21 dni (według ustawy obowiazuje 14 dni, sklep internetowy www. bractwotrojka.pl przedłuża ten termin do 21 dni) od daty otrzymania przesyłki, mają prawo do zwrotu zakupionego w naszym sklepie towaru wraz z kosztami przesyłki. Użytkownik chcący odstąpić od umowy proszony jest o wysłanie do nas drogą mailową lub podczas rozmowy telefonicznej,  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie  wystarczy by zawierało imię i nazwisko Użytkownika oraz sformuowanie iż odstępuje od umowy.

Pkt.20
Procedura zwrotu towaru:

a) Po dostarczeniu przesyłki zamawiającemu Użytkownikowi doradzane jest sprawdzenie zgodności odbieranego towaru z zamówieniem oraz jego stanu.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem.

b) Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sprzedawca.

c) Nie przyjmujemy przesyłek zwracających towar wysyłanych do nas za pobraniem.

d) W zależności od woli Użytkownika nastąpi zwrot należności na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym. Należność zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.


Pkt.21

Zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku ewentualnych reklamacji za towar niezgodny z zamówieniem należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym www.bractwotrojka.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ( namiary kontaktowe podane w pnkt.1  niniejszego regulaminu). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

 

Pkt.22

 

Produkt uszkodzony wymieniamy na inny, pełnowartościowy oraz ponosimy koszty wysyłki, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zwracamy Użytkownikowi równowartość ceny produktu oraz kosztów wysyłki.  Oferujemy mu inny, dostępny w sklepie produkt do wyboru lub po konsultacji i za zgodą  Użytkownika obniżamy cenę produktu, a wynikajacą z tego powodu różnice w cenie zwracamy. Formę w jaki sposób ma być dokonane zadośćuczynienie za wadliwy towar określa Użytkownik.

                                                                                                                            Pkt.23

Użytkownik zostanie poinformowany o przysługujacych mu prawach, a w szczególności o możliwościach rezygnacji z umowy bez podania przyczyny oraz reklamacjach za towar niezgodny z zamówieniem Użytkownika, drogą mailową podczas potwierdzenia przez sklep interntowy www.bractwotrojka.pl przyjęcia zamówienia do realizacji oraz w formie wydruku w wersji papierowej,  dołączonego do wysyłanego towaru.

 

Informacje pozostałe

Pkt.24
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
Pkt.25
Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Klient księgarni ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w księgarni oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

 

Polityka prywatności

                                                                                                                         Pkt.26


1. Bractwo Trojka Maciej Hojak oświadcza, iż wszystkie dane Użytkowników i transakcji są szyfrowane i wykorzystywane tylko w procesie realizacji zamówień. Dane te nie są udostępniane żadnym innym firmom i osobom prywatnym ani rozpowszechniane na użytek osób trzecich. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku Użytkowników, którzy wybrali opcję "newsletter".
2. Użytkownik w każdym momencie może wysłać mail na adres bractwotrojka@gmail.com w celu rezygnacji z otrzymywania newslettera, podobnie jeśli chce by jego dane zostały wycofane z bazy sklepu internetowego.


                                                                                                                        Pkt.27
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bractwotrojka.pl
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.                                            Pkt.28

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 r.

Wszytkie kategorie