[ Produkty: ... ]

Kulturotwórcza rola anarchizmu: pomiędzy kontrkulturą a awangardą - konferencja

 

           Komisja Etnograficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

   Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

       Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

         Kulturotwórcza rola anarchizmu: pomiędzy kontrkulturą a awangardą

                                                                                      POZNAŃ 16 listopada 2015 rokuAnarchizm to złożony i zróżnicowany system poglądów politycznych, społecznych i kontrkulturowych. To także ruch społeczny, którego idee przeniknęły do wielu działań z zakresu sztuki, literatury, nauki. Ruch anarchistyczny wykształcił więc nie tylko polityczne wizje funkcjonowania społecznych światów/wspólnot, ale również wzbogacił nurty tradycji awangardowych w kinie (np. Jean Vigo), eseistyce i poezji (np. Philip Levine), muzyce (np. punk), teatrze (np. Komuna Otwock), dyskursach naukowych (np. postmodernizm). Zarazem - poprzez swoje oddziaływanie na kulturę i zaangażowanie w sprawy społeczne – pozostaje on jednym z ruchów kulturotwórczych, zauważalnym w przestrzeni miasta (skłoting), wyczulonym na niesprawiedliwość (wspieranie ruchów lokatorskich), przemawiającym w imieniu ludzi zmarginalizowanych (głos buntu i protestu), aktywnie samoorganizującym się.


Pragniemy zarówno poddać szerszej refleksji akademickiej problematykę wpływu anarchizmu na świat sztuki, literatury i nauki, jak również chcielibyśmy zastanowić się nad potencjałem ruchu anarchistycznego jako ruchu kulturotwórczego – kreującego własną przestrzeń działań, odgrywającego niepoślednią rolę w tworzeniu idei, dystynktywnym i wzbogacającym sferę publiczną. Wskazany profil może ulec dookreśleniu w zależności od zaproponowanych tematów.

 

  

Program konferencji:                                              

 

 

10.00 Otwarcie Konferencji

 

Sesja 1

10.15 – 12.00

 

- Mateusz Laszczkowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Wolna Republika Valsusa”: społeczność lokalna i anarchiczne formy organizacji w alpejskiej dolinie.

- Gor Ordyan, Formowanie grup anarchistycznych i ich działanie w ruchach społecznych Armenii  

- Inga B. Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Łódzka odsłona projektu Domni – Bezdomni w przestrzeni publicznej.

- Adam Pomieciński (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Wyobraźnia anarchistyczna w antropologii kulturowej i społecznej.

 

Przerwa

 

Sesja 2

12.30 – 15.00

 

- Grzegorz Piotrowski (School of Social Sciences Södertörn University), Znaczenie anarchizmu i anarchistów w powstaniu niezależnych scen muzycznych i politycznych.                    

- Ana Martinez, Marcin Kozłowski, Między historią a współczesnością; Anarchizm a murale w Meksyku.

- Krzysztof Kołacki, Jean Vigo – projekt kina anarchistycznego.

- Maciej Hojak (Bractwo Trojka), Art. Ziny jako przykład anarchistycznej samoorganizacji.  

- Waldemar Kopczyński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US), Pomysł na tekst o anarchizmie według szwedzkiego pisarza Henninga Mankella w utworze „Mężczyzna, który się uśmiechał”.  

- Sylwia Chutnik (Instytut Kultury Polskiej UW), Emma Goldman i anarchofeminstki w Polsce, czyli taniec przybliża do rewolucji.

- Grzegorz Pełczyński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US), Lew Tołstoj jako myśliciel religijny.

 

Dyskusja i Podsumowanie Konferencji


Miejsce obrad : ul Mielżyńskiego 27/29, Sala Posiedzeń – w podwórzu po lewej.


Podczas konferencji będzie dostępne stoisko Bractwa Trojka i Anarchistycznego Czarnego Krzyża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Komentarze

Kod antysapmowy Odśwież

Wszytkie kategorie